ثبت نام

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در کنگره

هزینه پرداخت شده جهت ثبت نام در کنگره برای اخذ گواهی شرکت در کنگره می باشد و افرادی که تمایل به اخذ امتیاز بازآموزی دارند باید به سایت بازآموزی مراجعه کرده و برای پانل مورد نظر ثبت نام نموده و در آزمون آن شرکت نمایند.

فرم ثبت نام

"*" indicates required fields