فرم ارسال مقالات

قابل توجه شرکت کنندگان محترم در کنگره

۱) پذیرش و ارائه مقالات در کنگره به شکل پوستر خواهد بود.

۲) لطفا قبل از سابمیت مقاله از قسمت ثبت نام پروفایل خود را تکمیل نمایید.

مهلت ثبت و ارسال مقاله پایان یافته است.